Zalo Mellori


  Edit


   Dự án học viên

   Cùng điểm lại những dự án trong suốt quá trình tham gia khoá học online của các cựu học viên Mellori.

   Showcase
   Stopwatch E1656988378404

   Xây dựng app mobile Stopwatch sử dụng ReactJS Component

   Avatar M
   Đoàn Quang Khôi
   Khoá học React – Principles & Design Patterns of React Programming
   Stopwatch E1656988378404

   Xây dựng app mobile Stopwatch sử dụng ReactJS Component

   Avatar M
   Nguyễn Mai Quốc Hưng
   Khoá học React – Principles & Design Patterns of React Programming
   Stopwatch E1656988378404

   Xây dựng app mobile Stopwatch sử dụng ReactJS Component

   Avatar M
   Phạm Hữu Hoàng Việt
   Khoá học React – Principles & Design Patterns of React Programming
   Chat

   Xây dựng messenger app với ReactJS Component

   Avatar F
   Hoàng Vân Anh
   Khoá học React – Principles & Design Patterns of React Programming
   Chat

   Xây dựng messenger app với ReactJS Component

   Avatar M
   Phạm Quang Nguyên
   Khoá học React – Principles & Design Patterns of React Programming
   Component 1

   Xây dựng web component sử dụng ReactJS

   Avatar M
   Nguyễn Duy Thanh
   Khoá học React – Principles & Design Patterns of React Programming
   Ho Si Nam

   Xây dựng bộ tài liệu chi tiết cho dự án X - Gym

   Avatar M
   Hồ Sĩ Nam

   Khoá học Project Manager for Software Engineers

   Nguyen Khai Hoan 1024x574

   Xây dựng bộ tài liệu chi tiết cho dự án X-Gym

   Avatar M 150x150
   Nguyễn Khải Hoàn

   Khoá học Project Manager for Software Engineers

   Le Trung Nam Nhat

   Xây dựng bộ tài liệu chi tiết cho dự án X-Gym

   Avatar M
   Lê Trung Nam Nhật

   Khoá học Project Manager for Software Engineers

   Anh Chup Man Hinh 2022 11 09 Luc 16.05.44 1024x712

   Xây dựng bộ tài liệu chi tiết cho dự án X - Gym

   Avatar F
   Tran Dinh

   Khoá học Project Manager for Software Engineers

   Tran Anh Khoa

   Xây dựng bộ tài liệu chi tiết cho dự án X - Gym

   Avatar M
   Trần Anh Khoa

   Khoá học Project Manager for Software Engineers

   Trung Tran

   Xây dựng bộ tài liệu chi tiết cho dự án X - Gym

   Avatar M
   Trung Trần

   Khoá học Project Manager for Software Engineers

   30 32 1024x596

   Building a project to follow the well-architect from AWS

   Avatar M
   Khang Bui

   Khoá học DevOps Engineer

   Devops 1 1024x704

   Building a project to follow the well-architect from AWS

   Avatar M
   Nghia Doan

   Khoá học DevOps Engineer