Zalo Mellori


  Edit


   Chương trình đào tạo

   DOANH NGHIỆP

   Trải nghiệm học tập trực tuyến chuyên sâu, tính thực tiễn cao, nội dung phù hợp và cập nhập thị trường. Có thể ứng dụng ngay vào công việc hàng ngày của doanh nghiệp.

   Chuongtrinhdaotao 1

   Nâng cao trình độ
   kỹ năng số với Mellori

   Group 742

   Nền tảng Mellori lấy học viên làm trọng tâm và đi theo nguyên lý học phải đi đôi với hành. Không như nhiều nền tảng khác chỉ chú trọng vào việc xem video bài giảng một cách thụ động hoặc nghe giảng viên thuyết trình một chiều.

   Các khoá đào tạo tại Mellori
   đảm bảo những nhân tố sau

   Ứng dụng cao

   Nội dung phù hợp với hoạt động của doanh nghiệp.

   Báo cáo, đo lường tính hiệu quả

   Những báo cáo chi tiết quá trình học tập của 

   học viên. Phản ánh sự hiệu quả của chương trình.

   Chất lượng không phải là số lượng

   Các bài học tập trung vào mục tiêu muốn đạt được từ khoá học.

   Chủ động không thụ động

   Tương tác với giảng viên, cộng đồng, với dự án và bài tập tình huống.

   Liên hệ với chúng tôi