Là lập trình viên, chắc chắn bạn phải biết đến Visual Studio Code, hay VS Code. Đây là một code editor phổ biến được mã nguồn mở và miễn phí, được phát triển bởi Microsoft. Nó được thiết kế để làm việc trên nhiều hệ điều hành, bao gồm Windows, macOS và Linux. Sở dĩ VS code khiến các lập trình viên “mê mẩn” là vì các tính năng hữu ích của nó. Tuy nhiên, để có hiệu suất tốt hơn trong các dự án, bạn có thể cài thêm các tiện ích dưới đây. Những VS Code Extension này sẽ là “trợ thủ đắc lực” cho các lập trình viên trong những lúc “thất thế”.

Live Server – VS Code Extension

Live Server là một trong những VS Code Extension được sử dụng nhiều nhất, với hơn 30,9 triệu lượt tải xuống. Extension này được tạo một local server trên máy của bạn, cho phép xem các thay đổi đối với mã của mình khi bạn viết.

Thay vì phải làm mới trình duyệt mỗi khi bạn chỉnh sửa code của mình, Live Server sẽ tự động hóa quy trình, cho phép bạn xem các thay đổi trong real-time. 

Tính năng

 • Kiểm tra tính tương thích trên nhiều trình duyệt: Bạn có thể sử dụng LiveServer trên Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari và Microsoft Edge.
 • Theo dõi thay đổi lựa chọn: Bạn có thể chọn các tệp để được theo dõi trên LiveServer.
 • Có thể sử dụng với bất kỳ công nghệ nào được cung cấp qua giao thức HTTP: Bạn có thể sử dụng LiveServer với HTML, CSS, JavaScript và các framework JavaScript như Angular, Vue và React.

Bạn có thể cài đặt tiện ích mở rộng bằng cách tìm kiếm nó trên các công cụ tìm kiếm. Tuy nhiên, có một số tiện ích mở rộng có cùng tên và lựa chọn tốt nhất là chọn extension có xếp hạng và lượt tải xuống cao. 

REST Client

VS Code extension này có hơn 3,1 triệu lượt tải xuống, cho phép các kỹ sư phần mềm gửi yêu cầu HTTP và nhận thông báo trả về trên trình chỉnh sửa mã. 

Tính năng

 • Hỗ trợ đa dạng các phương thức xác thực: REST Client hỗ trợ Digest Auth, Basic Auth, Azure Active Directory, SSL Client Certificates và AWS Signature v4.
 • Hỗ trợ NHIỀU request cho một tệp tin: Bạn có thể sử dụng ký tự ### để tạo các yêu cầu HTTP khác nhau trên cùng một tệp tin.
 • Ghi nhớ cookie: REST Client lưu trữ cookie, giúp cho việc thực thi các yêu cầu tiếp theo dễ dàng hơn.
 • Hỗ trợ biến hệ thống: Phần mở rộng này cho phép các lập trình viên sử dụng biến trong các URL, Headers và Body.

REST Client không giới hạn theo ngôn ngữ nhất định nên các lập trình viên có thể sử dụng nó với bất kỳ ngôn ngữ nào hỗ trợ các yêu cầu HTTP.

Image Optimizer

Các yếu tố trực quan như hình ảnh làm cho trang web trở nên dễ nhìn hơn. Image Optimizer có các công cụ khác nhau mà lập trình viên có thể sử dụng để tối ưu hóa JPEG, PNG và GIF.

Extension này thực hiện cả nén lossless (nén hình ảnh mà không làm mất bất kỳ thông tin nào) và nén lossy (hình ảnh nén làm mất một số dữ liệu gốc). 

Image Optimizer

Image Optimizer

Tính năng

 • Tối ưu hóa hàng loạt hình ảnh: Bạn có thể chọn hình ảnh của mình theo cách thủ công để được tối ưu hóa hàng loạt hoặc chọn toàn bộ thư mục. 
 • Các cài đặt có thể tùy chỉnh: Image Optimizer cho phép bạn xác định mức độ nén trên hình ảnh của bạn.
 • Cung cấp chế độ “Xem trước” hình ảnh: Bạn có thể xem trước tất cả các hình ảnh của mình trước khi chấp nhận các thay đổi. 
 • Integrates với Build Process: Bạn có thể tích hợp tiện ích mở rộng này với quy trình xây dựng và tối ưu hóa tất cả các hình ảnh trước khi chuyển chúng sang sản xuất. 

Trình tối ưu hóa hình ảnh có thể được sử dụng trên bất kỳ dự án nào liên quan đến hình ảnh và không dành riêng cho ngôn ngữ. 

GitHub Extension

GitHub là nền tảng được sử dụng nhiều nhất để lưu trữ code, quản lý, theo dõi và hợp tác. GitHub Extension cho phép các lập trình viên theo dõi các thay đổi, quản lý mã và cộng tác với những người khác.

Tính năng

 • Kết nối dễ dàng với GitHub: Phần Team Explorer có một nút cho phép bạn kết nối với GitHub. Tiện ích mở rộng cũng hỗ trợ xác thực hai yếu tố (2FA). 
 • GitHub Explore: Bạn có thể quản lý và điều hướng tất cả các kho lưu trữ trên GitHub của mình thông qua cây này.
 • Quản lý Pull Request: Lập trình viên có thể xem, tạo và quản lý các yêu cầu kéo từ tiện ích mở rộng này.
 • Code Review: Bạn có thể xem lịch sử mã, nhận xét về các thay đổi và so sánh các phiên bản tệp khác nhau từ tiện ích mở rộng này. 
 • Quản lý sự cố: Lập trình viên có thể xem và quản lý sự cố từ tiện ích mở rộng GitHub. 

Tiện ích mở rộng GitHub cho Visual Studio chỉ khả dụng cho Visual Studio 15 trở lên.

PostSharp

PostSharp là một tiện ích mở rộng cho phép các lập trình viên viết mã ngắn hơn và sạch hơn. Các tính năng của phần mở rộng là những mẫu sẵn có phổ biến nhất của .NET, cho phép bạn tự động hóa các mẫu của riêng mình.

PostSharp

PostSharp – VS code extension

Tính năng

 • Aspect-oriented programming: Tiện ích mở rộng này sử dụng API System.Reflection để giúp xác thực mã của mình khi lập trình. 
 • PostSharp Logging: PostSharp cho phép các nhà phát triển thêm tính năng logging phong phú và có thể tùy chỉnh vào ứng dụng của họ.
 • PostSharp Caching: tích hợp với Redis và MemoryCache để cho phép các lập trình viên thêm tính năng caching vào các phương thức hiện có.
 • PostSharp Threading: Cho phép xử lý đa luồng ở các mức abstraction phù hợp, giúp phát hiện và chẩn đoán các lỗi và giảm độ phức tạp do phân luồng gây ra. 

PostSharp là một sản phẩm thương mại có phiên bản miễn phí, PostSharp Essentials .

Visual Assist

Visual Assist là một công cụ hiệu quả với nhiều tính năng hỗ trợ như code generation, navigation, refactoring, and coding assistance. Extension này được thiết kế cho các ngôn ngữ C/C++ và C# nhưng cũng hỗ trợ cho Python, JavaScript và VB ở một mức độ nào đó. 

Tính năng

 • Code generation: Bạn có thể sử dụng các lệnh như Create from Usage, Implement Interface/ Virtual Methods và Add Missing Case Statements để tạo code. 
 • Code refactoring: Các lệnh như Rename, Change Signature, Encapsulate Field và Introduce Variable cho phép các lập trình viên tái cấu trúc mã của họ. 
 • Điều hướng dễ dàng: Sử dụng các lệnh như Open File in Solution và Find Symbol trong Solution để điều hướng đến các tệp trong dự án của bạn. 

Visual Assist là một công cụ trả phí với 30 ngày dùng thử miễn phí. Sau khi kết thúc thời gian dùng thử, một số tính năng sẽ bị vô hiệu hóa cho đến khi bạn xác nhận mua gói trả phí với giá từ $249 mỗi người dùng.

CodeMaid

CodeMaid là một tiện ích mở rộng giúp dọn dẹp và đơn giản hóa quy trình viết mã. Nó hỗ trợ nhiều ngôn ngữ như JavaScript, HTML, CSS, TypeScript, PHP, C, C++, C# và JSON. 

Tính năng

 • Clean Code: Làm sạch code của bạn các khoảng trắng không cần thiết và loại bỏ các dòng mã không mong muốn bằng cách sử dụng các câu lệnh. 
 • Code reorganizing: Tiện ích mở rộng này cho phép bạn sắp xếp lại code của mình theo sở thích cá nhân hoặc theo quy ước của Microsoft StyleCop.
 • Code digging: Cung cấp cấu trúc phân cấp dạng cây để giúp bạn dễ dàng hình dung và điều hướng mã của mình. 
 • Comment formatting: Cho phép các lập trình viên định dạng nhận xét code của họ để dễ đọc. 

CodeMaid là mã nguồn mở hỗ trợ VS2019 và VS2022. 

GitLens – VS Code Extension

GitLens là phần mềm miễn phí, mặc dù có những chức năng chỉ khả dụng khi bạn mua giấy phép. Tiện ích mở rộng này có thể hỗ trợ bất kỳ kho lưu trữ Git nào, bất kể ngôn ngữ lập trình được sử dụng. 

GitLens 1024x576

GitLens – VS Code Extension

 • Comprehensive code history: Cung cấp thông tin chi tiết về sự thay đổi của code.
 • Comes with Code Lens: Công cụ này thêm thông tin như test status, symbols và references để làm cho code trở nên dễ đọc và quản lý hơn.
 • Blame Annotations: Dùng để xác định được ai đã thực hiện commit cuối cùng và thay đổi mã nguồn.
 • Repository Navigation:Điều hướng các kho lưu trữ và chuyển đổi giữa các nhánh từ trình soạn thảo code.

GitLens là phần mềm miễn phí, mặc dù có một số tính năng chỉ có sẵn khi bạn mua bản quyền. Phần mở rộng này có thể hỗ trợ bất kỳ Git repository nào, bất kể ngôn ngữ lập trình được sử dụng.

Docker

Docker là một VS Code Extension giúp dễ dàng xây dựng, quản lý và triển khai các ứng dụng được đóng gói thành các container. Tiện ích mở rộng này có các tính năng tuyệt vời cho phép các lập trình viên làm việc với Docker containers, hình ảnh và registries từ trình soạn thảo mã nguồn.

Tính năng

 • Cho phép chỉnh sửa tệp Docker: Bạn có thể sử dụng IntelliSense thông qua việc hỗ trợ cú pháp và hoàn thành mã khi chỉnh sửa các tệp Docker và tệp docker-compose.yml.
 • Trình duyệt Docker: Bạn có thể quản lý và kiểm tra tất cả các tài nguyên Docker, chẳng hạn như các volumes, networks, containers, hình ảnh và container registries từ extension này.
 • Các lệnh Docker mạnh mẽ: Bạn có thể quản lý các networks, volumes, images, image registries và Docker Compose ngay từ command palette.
 • Docker Compose: Dịch vụ ngôn ngữ Compose cung cấp hoàn thành tab và IntelliSense khi làm việc với các tệp docker-compose.yml.
 • Docker miễn phí và mã nguồn mở: Phần mở rộng Docker phù hợp cho phát triển web và các ứng dụng phía máy chủ và phù hợp với hầu hết các ngôn ngữ lập trình.

Settings Sync

Settings Sync là tiện ích mở rộng cho phép người dùng đồng bộ hóa cài đặt, extensions, themes, workspaces, snippets và tổ hợp phím trên các máy khác nhau bằng GitHub Gist. 

Tính năng

 • Cung cấp lưu trữ đám mây: Bạn có thể lưu trữ tất cả các cài đặt và đồng bộ hóa trên đám mây, truy xuất chúng bất cứ khi nào có nhu cầu. 
 • Đồng bộ hóa tự động: Các thay đổi được tự động chuyển qua các máy khác nhau. 
 • Tích hợp với GitHub: Bạn có thể lưu trữ tất cả cài đặt của mình trên kho lưu trữ công khai hoặc riêng tư trên GitHub. 

Setting Sync miễn phí và hỗ trợ các tệp được tạo bằng các ngôn ngữ khác nhau. 

Qua bài viết này, bạn đã biết được một số extension phổ biến trong Visual Studio Code. Chúng sẽ hỗ trợ bạn rất nhiều từ việc làm sạch và sửa chữa mã nguồn cho đến quản lý, triển khai các ứng dụng.

Nếu bạn cũng đang tìm kiếm cách tăng năng suất lập trình và làm việc với Visual Studio Code, hãy khám phá thêm các extension này để thấy sự khác biệt trong quá trình phát triển ứng dụng của mình.