Đối với một Front-End Developer việc giữ cho code “sạch đẹp”, rõ ràng và dễ đọc là một trong những điều quan trọng. Mặc dù việc viết mã ngắn gọn và dễ đọc là không bắt buộc, nhưng nó sẽ phần nào ảnh hưởng đến nhiều thứ trong dự án của bạn. Dưới đây là những điều bạn cần biết khi là một Front-End Developer, nó sẽ giúp bạn thực hiện nhiệm vụ một cách tốt hơn. 

Tính nhất quán 

Luôn thụt lề, lồng vào nhau, bao gồm dấu ngoặc nhọn, dấu ngoặc kép và dòng mới để mã rõ ràng và có thể đọc dễ dàng. Mã mới được thêm vào không bao giờ được lệch khỏi các quy ước định dạng hiện có hoặc thay đổi mức thụt lề.

Khả năng đọc

 • Sử dụng khoảng trắng, chú thích và tên biến mô tả thích hợp để viết mã dễ đọc.
 • Không cần phải viết mã theo cách xáo trộn hoặc nén với mục đích tiết kiệm kích thước tệp.
 • Sử dụng phía máy chủ tự động hoặc các quy trình xây dựng khác để tối ưu hóa tệp.
 • Điều này bao gồm kết nối các tệp, rút ​​gọn mã và gzipping.
 • Khả năng các nhà phát triển khác đọc được mã là điều tối quan trọng so với các mối quan tâm khác, đặc biệt nếu việc tối ưu hóa có thể được xử lý theo cách khác.

Thư viện bên thứ ba

Các thư viện chưa được rút gọn và các tập lệnh của bên thứ ba nên được tận dụng trong các môi trường phát triển cục bộ để xử lý lỗi dễ dàng hơn (nếu có). Mã phải được cam kết kiểm soát nguồn ở trạng thái chưa được sửa đổi hoặc được tham chiếu đơn giản trong các thành phần quản lý. Các sản phẩm cuối cùng sẽ được nén với phần còn lại của nguồn để truyền đi.

Tương tự như vậy, mã và thư viện của bên thứ ba không bao giờ được sửa đổi nguồn gốc và giấy phép của chúng phải được lập thành văn bản để phù hợp với dự án. Mọi thay đổi đối với mã của bên thứ ba phải được đồng ý và phải vì những lý do cụ thể. 

Việc bao gồm bất kỳ mã của bên thứ ba nào nên được xem xét và xác minh cẩn thận như là giải pháp thích hợp cho một vấn đề nhất định. Thêm một trình cắm khác không phải lúc nào cũng là giải pháp tốt nhất.

>>> Tham khảo khoá học Reactjs của Mellori tại đây.

Yếu tố ngữ nghĩa

Yếu tố ngữ nghĩa là yếu tố có các thẻ xác định rõ ràng nội dung được bao gồm cho cả nhà phát triển và trình duyệt web. HTML cơ bản bao gồm các thẻ như <b> để biểu thị chữ in đậm và <i> để biểu thị chữ in nghiêng.

Trong HTML 4.01, <strong> biểu thị mạnh mẽ (thường là in đậm) và <em> nhấn mạnh (biểu thị in nghiêng) đã được giới thiệu. HTML5, phiên bản mới nhất của HTML, được giới thiệu hỗ trợ cho các phần tử ngữ nghĩa; một ví dụ trong số đó là <header> và <nav> làm cho nghĩa của nó trở nên rõ ràng ngay lập tức.

Các yếu tố này ngày nay được các nhà phát triển sử dụng phổ biến hơn và cải thiện quá trình xử lý tài liệu tự động. Tất cả các trình duyệt chính như Google Chrome, Mozilla Firefox và Apple Safari đều hỗ trợ HTML5.

ID và Class

Sử dụng cả ID và Class là các phương pháp HTML thực tế và có liên quan để xác định một yếu tố. Trong HTML, thuộc tính class được sử dụng để xác định kiểu cụ thể của một yếu tố. Các thuộc tính này có thể được sử dụng lại giữa nhiều phần tử, cho phép các phần tử mang các từ bổ nghĩa giống hệt nhau.

ID tag được sử dụng để xác định một biến cụ thể và có thể được sử dụng cùng với thuộc tính lớp. ID chỉ được gán cho một yếu tố cụ thể và không bao giờ được sử dụng lại. Điều này cho phép tùy chỉnh cụ thể đối với nó bằng cách sử dụng thẻ ID mà không ảnh hưởng đến những người khác trong cùng một class.

CSS

Cascading Style Sheets (CSS) là ngôn ngữ để mô tả việc trình bày các trang web, bao gồm màu sắc, bố cục và phông chữ. Nó cho phép người ta thích nghi với trình bày với các loại thiết bị khác nhau, chẳng hạn như màn hình lớn, màn hình nhỏ hoặc máy in.

CSS độc lập với HTML và có thể được sử dụng với bất kỳ ngôn ngữ đánh dấu dựa trên XML nào. Việc tách HTML khỏi CSS giúp duy trì các trang web dễ dàng hơn, chia sẻ phong cách trên các trang và các trang phù hợp cho các môi trường khác nhau. Điều này được gọi là sự phân tách cấu trúc hoặc nội dung khỏi trình bày.

Reset CSS

Tất cả các trình duyệt web đều thêm kiểu riêng của chúng theo mặc định và mỗi trình duyệt web áp dụng các kiểu này theo cách riêng của chúng. Ví dụ: nhiều trình duyệt đặt các liên kết có màu xanh lam và các liên kết được truy cập có màu tím mặc định. Những người khác có thể cung cấp cho các bảng một lượng đường viền và phần đệm nhất định. Sử dụng CSS Reset là một phương pháp hay để đặt lại tất cả các kiểu để bắt đầu tạo kiểu từ đầu.

Reset CSS, hoặc CSS reset, là một tập hợp các quy tắc CSS ngắn và thường được nén (rút gọn) để đặt lại kiểu dáng của tất cả các phần tử HTML về một đường cơ sở nhất quán. Sử dụng CSS Reset sẽ cho phép mọi trình duyệt đặt lại tất cả các kiểu của nó thành null. Điều này giúp tránh sự biến đổi giữa các trình duyệt.

Cấu trúc CSS nhất quán

Cấu trúc của tệp CSS phải nhất quán với cấu trúc của tệp HTML. Điều này có thể mang lại lợi ích cho cả nhà phát triển và những người có thể phải điều chỉnh mã trong tương lai. Nếu mã CSS không tuân theo cùng một mẫu và dòng như tài liệu HTML, có thể sẽ mất rất nhiều thời gian và nỗ lực để hiểu rõ về cả hai trước khi có thể thực hiện thay đổi.

Inline Style

Thông thường, CSS được viết trong một tệp CSS riêng biệt với phần mở rộng tệp là ***. Css ***. Inline-styles là các trang tính CSS được bao gồm trong chính tài liệu HTML. Thực hành này hầu như luôn luôn nên tránh khi viết mã HTML và CSS.

Khi nào sử dụng kiểu Inline

Trong khi hầu hết các nhà phát triển web không sử dụng các kiểu này, vẫn có một số ngoại lệ về thời điểm chúng nên được sử dụng. Một số ví dụ về điều đó sẽ là:

 • Email HTML
 • Tạo đường cơ sở hiệu suất
 • Nội dung Hệ thống Quản lý Nội dung (WordPress, Drupal, v.v.)
 • Nội dung động (HTML được tạo hoặc thay đổi bởi JavaScript)
 • Các trang web cũ hơn

DOM

Document Object Model (DOM) là một quy ước đa nền tảng và độc lập với ngôn ngữ dùng để biểu diễn và tương tác với các đối tượng trong tài liệu HTML, XHTML và XML. Các nút của mọi tài liệu được tổ chức theo cấu trúc cây, được gọi là cây DOM.

Các đối tượng trong cây DOM có thể được định địa chỉ và thao tác bằng cách sử dụng các phương thức trên các đối tượng. Giao diện công khai của DOM được chỉ định trong giao diện lập trình ứng dụng (API) của nó.

JavaScript

JavaScript là ngôn ngữ lập trình của HTML và Web. JavaScript được sử dụng bởi hơn 90% tất cả các trang web trên Web vì chúng hỗ trợ tạo một trang web động và tương tác.

Có một số khung JavaScript phổ biến bạn cần biết khi tư là một Front-End Developer. Framework là các phần lớn hoặc nhiều lớp mã được viết sẵn có thể được sử dụng để tạo ra một cơ sở mã. Việc sử dụng các khuôn khổ này có thể cho phép tạo nhanh các ứng dụng JavaScript.

JavaScript là một ngôn ngữ lập trình cấp cao, một ngôn ngữ động, không có kiểu riêng và là một ngôn ngữ thông dịch. Nó đã được tiêu chuẩn hóa trong ngôn ngữ đặc tả ECMAScript. Cùng với HTML và CSS, nó là một trong ba công nghệ thiết yếu của sản xuất nội dung World Wide Web. 

Phần lớn các trang web sử dụng nó và nó được hỗ trợ bởi tất cả các trình duyệt web hiện đại không có plug-in. JavaScript dựa trên nguyên mẫu với các hàm hạng nhất, làm cho nó trở thành một ngôn ngữ đa mô hình, hỗ trợ các kiểu lập trình hướng đối tượng, mệnh lệnh và chức năng.

Nó có một API để làm việc với văn bản, mảng, ngày tháng và biểu thức chính quy, nhưng không bao gồm bất kỳ I/O nào, chẳng hạn như mạng, cơ sở lưu trữ hoặc đồ họa, dựa vào những điều này và môi trường máy chủ mà nó được nhúng.

Các khung JavaScript phổ biến (hoặc công cụ) mà nhiều nhà phát triển tận dụng là:

 • Angular
 • AngularJS
 • ReactJS
 • jQuery
 • Vue.js

Vai trò của Front-End Developer trong đội ngũ thiết kế Web

Nhà phát triển front-end thường chỉ là một người duy nhất trong nhóm thiết kế và phát triển các trang web, ứng dụng web hoặc ứng dụng gốc chạy từ công nghệ web.

Một nhóm phát triển (xây dựng) các trang web chuyên nghiệp hoặc các ứng dụng phần mềm cho nền tảng web thông thường, tối thiểu sẽ chứa các vai trò sau:

 • UX / UI Designer (User Experience / User Interface)
 • Front-End Developer (Client-Side)
 • Back-End Developer (Server-Side)
 • Giả định rằng nhóm được đề cập ở trên đang được chỉ đạo bởi trưởng dự án và / hoặc một số loại chủ sở hữu sản phẩm (tức là bên liên quan, người quản lý dự án, trưởng dự án, v.v.)

Một nhóm phát triển web lớn hơn có thể bao gồm thêm các vai trò sau:

 • DevOps Engineer
 • Database Administrator
 • Engineer / QA Tester

Một Front-End Developer cần nhiều thứ hơn là viết mã. Điều cần thiết ở Front-End Developer là sự cân bằng tinh tế của một số yếu tố khi coding. Có thể xem một Front-End Developer có nhiều yếu tố nghệ thuật hơn là khoa học so với Back-End. Với những điều quan trong trên, hy vọng các bạn Frond-End Developer sẽ thành công hơn với sự nghiệp coding của mình.

Mellori hiện đang tuyển dụng Giảng Viên giảng dạy online các lớp học về kỹ năng số với mức offer hấp dẫn. Để hợp tác giảng dạy, vui lòng liên hệ hotline: 090.226.1879, hoặc email: [email protected] (Ms.Nhung)