Zalo Mellori


  Edit


   Danh mục: Kỹ năng số

   Top 9 thư viện Python dành cho ngành data

   Nếu bạn là một nhà phân tích dữ liệu hay một nhà khoa học dữ liệu đang phải lựa chọn các thư viện cho dự án của mình thì hãy cũng tham khảo các thư viện này nhé!

   11 Framework web scraping miễn phí

   Bài viết tổng hợp các ưu – nhược điểm của 11 framework web scraping miễn phí, giúp các lập trình viên có thể lựa chọn loại phù hợp nhất với yêu cầu của dự án.