Zalo Mellori


  Edit


   Danh mục: Phân tích dữ liệu – Data analysis

   Top 9 thư viện Python dành cho ngành data

   Nếu bạn là một nhà phân tích dữ liệu hay một nhà khoa học dữ liệu đang phải lựa chọn các thư viện cho dự án của mình thì hãy cũng tham khảo các thư viện này nhé!